Raumbelegung 09.02.2018

Gruppieren:
Betreuungsbereich:
A - SBC1, A0.01
08:00 - 18:00
Lerngruppe Hong
Meiser / Hong
0-ASTA
A - SBC1, A0.09
08:00 - 15:00
Lerngruppe Bassy
Lerngruppe Bassy
0-ASTA
15:00 - 19:00
Ausarbeitung vom Teamprojekt MB
Lisa Bassy
0-TUHH
A - SBC1, A0.10
08:00 - 18:00
Lerngruppe Mohr
Mohr
0-ASTA
A - SBC1, A0.14
14:00 - 16:00
Extratermin zum Seminar Technomathematik
Dr. Christian Seifert
E-10
A - SBC1, A0.18.1
06:00 - 22:00
"Jugend forscht 2018"
Fr. Bünning
0-PV
A - SBC1, A0.19
06:00 - 22:00
"Jugend forscht 2018"
Fr. Bünning
0-PV
A - SBC1, A1.15.1/2
08:00 - 19:00
Prüfungen vom 05.02.2018-02.04.2018
Frau Bärbel Müller
0-TUHH
A - SBC1, A1.16
08:00 - 18:00
Lerngruppe F. Meister
F. Meister
0-ASTA
A - SBC1, A1.19.1
15:00 - 17:00
Seminar: Social Learning: Gesellschaftliches Engagement für Flüchtlinge - BC
Muthana AL-Temimi
0-sd28
A - SBC1, A1.20
08:00 - 18:00
Lerngruppe J. Meister
Meiser / J Meister
0-ASTA
A - SBC1, A1.27
08:00 - 18:00
Lerngruppe Hagen
Lerngruppe Hagen
0-ASTA
A - SBC1, A2.34.1
08:00 - 18:00
Lerngruppe Alkhalil
Fr. Meiser
0-ASTA
A - SBC1, A2.39.1
08:00 - 18:00
Lerngruppe von der Ohe
von der Ohe
0-ASTA
A - SBC1, A3.35.1
08:00 - 18:00
Lerngruppe Bauschmann
Fr. Meiser
0-ASTA
Ch4 - HS28, 0.02
08:00 - 18:00
Lerngruppe Hertel
Lerngruppe Hertel
0-ASTA
Ch4 - HS28, 0.04
08:00 - 18:00
Lerngruppe Schütze
Lerngruppe Schütze
0-ASTA
Ch4 - HS28, 0.09
08:00 - 18:00
Lerngruppe Herr
Lerngruppe Herr
0-ASTA
Ch4 - HS28, 0.10
08:00 - 18:00
Lerngruppe T. Schmidt
Lerngruppe T. Schmidt
0-ASTA
Ch4 - HS28, 0.22
14:00 - 19:30
Deutschkurse ab 01.01.2018 bis Ende März 2018:
Lothar Kreft
0-SLS
Ch4 - HS28, 0.27
14:00 - 19:30
Deutschkurse ab 01.01.2018 bis Ende März 2018:
Lothar Kreft
0-SLS
D - SBC4, D0.010
09:00 - 17:00
Betreutes Lernen - FSR AIW/GES
FSR Max Haufschild
0-TUHH
D - SBC4, D0.011
09:00 - 17:00
Betreutes Lernen - FSR AIW/GES
FSR Max Haufschild
0-TUHH
D - SBC4, D0.013
08:00 - 18:00
Lerngruppe Wrogemann
Fr. Meiser
0-ASTA
D - SBC4, D1.021
08:00 - 18:00
Lerngruppe Hoppe
Lerngruppe Hoppe
0-ASTA
D - SBC4, D1.023
09:00 - 17:00
Mündliche Prüfung „Faktor Mensch in Luft- und Seefahrt“
Dr. Peter Maschke
0-TUHH
D - SBC4, D1.024
08:00 - 19:00
Blockseminar „Multiskalenmaterialien“
Bärbel Rademacher
M-9
D - SBC4, D1.025
08:00 - 18:00
Lerngruppe Spies
Lerngruppe Spies
0-ASTA
D - SBC4, D2.022
08:00 - 19:00
Prüfungen vom 05.02.2018-02.04.2018
Frau Bärbel Müller
0-TUHH
H - SBC5, Audimax1
08:00 - 18:00
Prüfungen vom 05.02.2018-02.04.2018
Frau Bärbel Müller
0-TUHH
18:00 - 23:59
"Jugend forscht 2018"
Fr. Bünning
0-PV
H - SBC5, H0.01
06:00 - 23:00
"Jugend forscht 2018"
Fr. Bünning
0-PV
H - SBC5, H0.02
06:00 - 23:00
"Jugend forscht 2018"
Fr. Bünning
0-PV
H - SBC5, H0.03
06:00 - 23:00
"Jugend forscht 2018"
Fr. Bünning
0-PV
H - SBC5, H0.04
06:00 - 23:00
"Jugend forscht 2018"
Fr. Bünning
0-PV
H - SBC5, H0.05
06:00 - 23:00
"Jugend forscht 2018"
Fr. Bünning
0-PV
H - SBC5, H0.06
06:00 - 23:00
"Jugend forscht 2018"
Fr. Bünning
0-PV
H - SBC5, H0.07
06:00 - 23:00
"Jugend forscht 2018"
Fr. Bünning
0-PV
H - SBC5, H0.08
06:00 - 23:00
"Jugend forscht 2018"
Fr. Bünning
0-PV
H - SBC5, H0.09
06:00 - 23:00
"Jugend forscht 2018"
Fr. Bünning
0-PV
H - SBC5, H0.10
06:00 - 23:00
"Jugend forscht 2018"
Fr. Bünning
0-PV
H - SBC5, H0.16
08:00 - 19:00
Prüfungen vom 05.02.2018-02.04.2018
Frau Bärbel Müller
0-TUHH
I - DE22, Audimax2
08:00 - 19:00
Prüfungen vom 05.02.2018-02.04.2018
Frau Bärbel Müller
0-TUHH
19:00 - 22:00
Proben Theater AG (AStA)
Meiser
0-ASTA
K - DE15, 0506
08:00 - 19:00
Prüfungen vom 05.02.2018-02.04.2018
Frau Bärbel Müller
0-TUHH
L - DE17, 2019
08:30 - 11:30
Treffen Bachelor Projekt
Schulze
0-TUHH
M - ES42, 0526
13:30 - 16:00
Studentische Abschlussvorträge - V9
Marvin Scherzinger, M. Sc.
V-9
N - ES40, 0003
09:00 - 14:00
Integra
Hr. Kreft
0-TUHH
N - ES40, 0005
08:00 - 18:00
Lerngruppe Birkholz
Fr. Meiser
0-ASTA
N - ES40, 0007
08:00 - 19:00
Prüfungen vom 05.02.2018-02.04.2018
Frau Bärbel Müller
0-TUHH
N - ES40, 0008
10:00 - 18:00
Betreutes Lernen ET/ IT
FSR ET/IT Jan Schmitt
0-TUHH
N - ES40, 0009
10:00 - 18:00
Betreutes Lernen ET/ IT
FSR ET/IT Jan Schmitt
0-TUHH
O - ES38, 007
08:00 - 18:00
Lerngruppe Kuldas
Lerngruppe Kuldas
0-ASTA
O - ES38, 018
16:00 - 22:00
Proben Theater AG (AStA)
Meiser
0-ASTA
Farbcodes:
Vorlesung
Integrierte Vorlesung
Lehrveranstaltung
Übung
Hörsaalübung
Labor
Fachlabor
Praktikum
Sprechst.
Testat
Seminar
Projekt­seminar
Workshop
Anleitung
Tutorium
Repetitorium
Projekt
Projektie­rungs­kurs
Kolloquium
Laborprakt.
PBL
Einzelbel.
Zurück zur Übersicht