Raumbelegung 07.02.2018

Gruppieren:
Betreuungsbereich:
A - SBC1, A0.01
08:00 - 18:00
Lerngruppe Hong
Meiser / Hong
0-ASTA
A - SBC1, A0.09
08:00 - 18:00
Lerngruppe von der Ohe
von der Ohe
0-ASTA
A - SBC1, A0.10
14:00 - 16:00
Sitzung FSR MWT
FSR MWT/ fr. Meiser
0-ASTA
A - SBC1, A0.14
08:00 - 18:00
Lerngruppe Mohr
Mohr
0-ASTA
A - SBC1, A0.18.1
08:00 - 18:00
Lerngruppe Bassy
Lerngruppe Bassy
0-ASTA
A - SBC1, A0.19
08:00 - 18:00
Lerngruppe Knorr
Knorr
0-ASTA
A - SBC1, A1.15.1/2
08:00 - 19:00
Prüfungen vom 05.02.2018-02.04.2018
Frau Bärbel Müller
0-TUHH
A - SBC1, A1.16
08:00 - 18:00
Lerngruppe F. Meister
F. Meister
0-ASTA
A - SBC1, A1.19.1
14:00 - 16:00
Sitzung FSR ET/ IT
FSR ET/ IT Fr. Meiser
0-ASTA
A - SBC1, A1.20
08:00 - 18:00
Lerngruppe J. Meister
Meiser / J Meister
0-ASTA
A - SBC1, A1.27
14:00 - 16:00
Sitzung FSR BaU
FSR BaU / Fr. Meiser
0-ASTA
A - SBC1, A2.34.1
14:00 - 16:00
Sitzung FSR AIW/ GES
FSR AIW-GES/ Fr. Meiser
0-ASTA
A - SBC1, A2.39.1
14:00 - 16:00
Sonderübung für ET1 Tutoren
Ken Igeta, M.Sc.
E-7
A - SBC1, A3.28
12:00 - 16:00
Veranstaltung
Fr. Urbanek-Urbach
0-PV
A - SBC1, A3.35.1
08:00 - 18:00
Lerngruppe Bauschmann
Fr. Meiser
0-ASTA
Ch4 - HS28, 0.02
08:00 - 18:00
Lerngruppe Hertel
Lerngruppe Hertel
0-ASTA
Ch4 - HS28, 0.04
08:00 - 18:00
Lerngruppe Schütze
Lerngruppe Schütze
0-ASTA
Ch4 - HS28, 0.09
08:00 - 18:00
Lerngruppe Herr
Lerngruppe Herr
0-ASTA
Ch4 - HS28, 0.10
08:00 - 18:00
Lerngruppe T. Schmidt
Lerngruppe T. Schmidt
0-ASTA
Ch4 - HS28, 0.22
14:00 - 19:30
Deutschkurse ab 01.01.2018 bis Ende März 2018:
Lothar Kreft
0-SLS
Ch4 - HS28, 0.27
14:00 - 19:30
Deutschkurse ab 01.01.2018 bis Ende März 2018:
Lothar Kreft
0-SLS
D - SBC4, D0.010
08:00 - 18:00
Lerngruppe Warnecke
Fr. Meiser
0-ASTA
D - SBC4, D0.011
08:00 - 18:00
Lerngruppe Wrogemann
Fr. Meiser
0-ASTA
D - SBC4, D0.013
16:00 - 19:00
Sitzung Studierendenparlament
Meiser
0-ASTA
D - SBC4, D1.021
09:30 - 11:30
Vortrag - Institut für Prozess- und Anlagentechnik
Kathrin Kauschka
V-4
14:00 - 16:00
Sitzung FSR VT
FSR VT/ Fr. Meiser
0-ASTA
D - SBC4, D1.025
13:15 - 15:15
FSR Sitzung
FSR MB/ Fr. Meiser
0-ASTA
D - SBC4, D2.022
08:00 - 19:00
Prüfungen vom 05.02.2018-02.04.2018
Frau Bärbel Müller
0-TUHH
19:00 - 23:59
Spieleabend FSR VT
Annika Raudis
0-TUHH
E - SBC3, E2.039P5a
14:00 - 22:00
Wartungsarbeiten
Herr Schulz
0-RZ
E - SBC3, E2.042P5b
14:00 - 22:00
Wartungsarbeiten
Herr Schulz
0-RZ
E - SBC3, E2.054P4b
14:00 - 22:00
Wartungsarbeiten
Herr Schulz
0-RZ
E - SBC3, E2.055P4a
14:00 - 22:00
Wartungsarbeiten
Herr Schulz
0-RZ
E - SBC3, E2.058P2
14:00 - 22:00
Wartungsarbeiten
Herr Schulz
0-RZ
H - SBC5, Audimax1
08:00 - 19:00
Prüfungen vom 05.02.2018-02.04.2018
Frau Bärbel Müller
0-TUHH
19:00 - 22:00
FBFAFT
Gero Weiland
0-TUHH
H - SBC5, H0.01
08:00 - 18:00
Lerngruppe Spies
Lerngruppe Spies
0-ASTA
H - SBC5, H0.02
08:00 - 18:00
Lerngruppe Detlefsen
Lerngruppe Detlefsen
0-ASTA
H - SBC5, H0.03
08:00 - 18:00
Lerngruppe Alkhalil
Fr. Meiser
0-ASTA
H - SBC5, H0.04
12:00 - 18:00
FSR MB - Getriebesprechstunde
Meiser
0-ASTA
H - SBC5, H0.05
12:00 - 18:00
FSR MB - Getriebesprechstunde
Meiser
0-ASTA
H - SBC5, H0.06
12:00 - 18:00
FSR MB - Getriebesprechstunde
Meiser
0-ASTA
H - SBC5, H0.07
19:00 - 22:00
FBFAFT
Gero Weiland
0-TUHH
H - SBC5, H0.08
08:00 - 18:00
Lerngruppe Özmen
Lerngruppe Özmen
0-ASTA
19:00 - 22:00
FBFAFT
Gero Weiland
0-TUHH
H - SBC5, H0.10
08:00 - 18:00
Lerngruppe Hagen
Lerngruppe Hagen
0-ASTA
H - SBC5, H0.16
08:00 - 19:00
Prüfungen vom 05.02.2018-02.04.2018
Frau Bärbel Müller
0-TUHH
I - DE22, 0053/4
08:00 - 22:00
www.lifelongjoints.eu
Gerd Huber
M-3
I - DE22, Audimax2
08:00 - 19:00
Prüfungen vom 05.02.2018-02.04.2018
Frau Bärbel Müller
0-TUHH
19:00 - 22:00
Theater AG (AStA)
Meiser
0-ASTA
K - DE15, 0506
08:00 - 19:00
Prüfungen vom 05.02.2018-02.04.2018
Frau Bärbel Müller
0-TUHH
L - DE17, 2019
08:00 - 11:00
Seminar „SEP“
Dipl.-Ing. Sylvia Melzer
M-25
11:00 - 13:30
Seminar „SEP“
Dipl.-Ing. Sylvia Melzer
M-25
L - DE17, 2020
10:00 - 13:00
Bachelorvorträge
Fr. Spahn
B-4
L - DE17, 3038P1
14:00 - 22:00
Wartungsarbeiten
Herr Schulz
0-RZ
N - ES40, 0005
08:00 - 18:00
Lerngruppe Birkholz
Fr. Meiser
0-ASTA
N - ES40, 0007
08:00 - 19:00
Prüfungen vom 05.02.2018-02.04.2018
Frau Bärbel Müller
0-TUHH
N - ES40, 0008
08:00 - 18:00
Lerngruppe Moreno
Lerngruppe Moreno
0-ASTA
O - ES38, 007
08:00 - 18:00
Lerngruppe Hoppe
Lerngruppe Hoppe
0-ASTA
O - ES38, 018
09:30 - 12:00
Sicherheitsbelehrung des Institutes V-1
Prof. Dr.-Ing. habil. Ralf Pörtner
V-1
Farbcodes:
Vorlesung
Integrierte Vorlesung
Übung
Hörsaalübung
Labor
Fachlabor
Praktikum
Sprechst.
Testat
Seminar
Projekt­seminar
Workshop
Anleitung
Tutorium
Repetitorium
Projekt
Projektie­rungs­kurs
Kolloquium
Laborprakt.
PBL
Einzelbel.
Zurück zur Übersicht