Details für Raum A - SBC1-A1.20

Raumtyp Lehre
Lehrkapazität 32
Fenster J
Bemerkung Beamer & Overheadprojektor, Tafelgröße 3000x1000x100 mm, Projektionsfläche hinter der Tafel 1650x1650x30 mm, Rrojektionsfläche 2000x2000x50 mm, Raumgröße 9,5*7,6*2,8
A - SBC1 - A1.20