Details für Raum A - SBC1-A0.18.1

Raumtyp Lehre
Lehrkapazität 32
Fenster J
Bemerkung Beamer & Overheadprojektor, Tafelgröße 3000x1000x100 mm, Projektionsfläche hinter der Tafel 1650x1650x30 mm, Projektionsfläche 2000x2000x50 mm, Raumgröße 11*8*2,8
A - SBC1 - A0.18.1